Specialisatie op begrazing en natuurbeheer

In Nederland komen steeds meer hobbyisten die een stuk grasland hebben dat ze willen laten onderhouden door runderen. Organisaties die natuurterreinen beheren, zetten ook runderen in voor begrazing. Koeien zijn als natuurbeheerders heel gewild. Ze kunnen grote hoeveelheden gras eten en houden ook andere planten en struiken kort. Koeien dragen zo op hun eigen manier bij aan de vorming van het landschap. Als de runderen het hele jaar buiten moeten lopen, is het belangrijk dat ze in de zomer een flinke vetreserve aanleggen waar ze in de winter op kunnen teren. Daarom worden vooral Schotse Hooglanders, Herefords, Aberdeen Angus en de Belted Galloway voor natuurbeheer gebruikt. Maar ook andere rassen kun je in natuurterreinen tegenkomen: het Heckrund (dat op de oeros lijkt), de Lakenvelder, de Blaarkop of één van de Franse vleesrassen.
sluit