Melk- en vleesproductie

Runderen produceren melk en vlees. Dit zijn producten met hoogwaardige eiwitten die belangrijk zijn voor de voeding van de mens. Veel mensen vinden rundvlees en zuivelproducten ook nog eens erg lekker. Koeien gaan na de geboorte van het eerste kalf (vanaf de leeftijd van twee jaar) melk produceren. Die melk is bedoeld om het jonge kalf te laten groeien. Bij koeien die als zoogkoe worden gehouden, wordt alle melk daar ook voor gebruikt. Door de uitvinding van de `kunstmelk’ werd het mogelijk om bijna de hele melkproductie van een koe in een lactatie (de periode vanaf drie dagen na het afkalven tot het droogzetten) voor de zuivelproductie te gebruiken. De kalveren van melkveerassen worden daarom na de geboorte apart geplaatst en met kunstmelk grootgebracht.
Er zijn veel verschillende vormen van vleesproductie met runderen:
de kalfsvleesproductie: hiervoor worden stierkalveren en vaarskalveren gebruikt die niet nodig zijn voor de vervanging van de melkveestapel. De kalveren krijgen melkvervangers en worden geslacht als ze 6 maanden oud zijn. Het levert blank kalfsvlees op (gemiddeld karkasgewicht in 2007 153 kg).
de productie van rosé stierkalveren: de kalveren krijgen melkvervangers en ruwvoeders. Het kalf wordt geslacht als het 8 maanden oud is. Het levert baby beef (rood vlees).
de productie van stierenvlees: de kalveren krijgen ruwvoer (snijmaïs). De stier wordt geslacht als het 18 maanden oud is en levert jong rundvlees.
de uitstoot uit de melkveestapel: het kan hierbij gaan om pinken die niet drachtig willen worden en jong rundvlees leveren, maar bijvoorbeeld ook om oude koeien die alleen geschikt zijn voor de worstproductie (gemiddeld karkasgewicht in 2007 van rosé kalveren, stieren en uitstoot 308 kg).
De zoogkoeien zijn erg belangrijke rol bij de gespecialiseerde rundvleesproductie met vleesrassen. Ze produceren ieder jaar een kalf en zogen het een half jaar lang. Daarna wordt het kalf van de moeder gescheiden (het wordt gespeend). De vaarskalveren worden vooral voor de fokkerij gebruikt en de stierkalveren groeien door tot vleesstier en worden daarna geslacht.
sluit