Duurzaamheid

Het houden van koeien die oud kunnen worden, heeft voordelen. Er zijn minder kalveren en pinken nodig voor de vervanging en de kostprijs van de opfok van kalf tot melkvaars wordt over een groter aantal jaren verdeeld. Daarom is bij melkvee de fokwaarde voor duurzaamheid ingevoerd. Hoe hoger de fokwaarde, des te minder nakomelingen van de stier `gedwongen’ worden afgevoerd. De fokwaarde is opgebouwd uit informatie van dochters die al afgevoerd zijn. Ook worden de dochters die nog aanwezig zijn bij het schatten van de fokwaarde vergeleken met de bedrijfsgenoten die al zijn afgevoerd.
De totale melkproductie, het gemiddelde vet en eiwitgehalte in de melk van de koeien die afgevoerd zijn van de melkveebedrijven in de afgelopen jaren (1993 -2007)
sluit