Verschillen in fenotype

Tussen dieren zien we verschillen. Dit kunnen verschillen tussen de diersoorten zijn. Koeien verschillen bijvoorbeeld van paarden in lichaamsbouw en gedrag. Daarom is een paard geschikter om op te rijden dan een koe. Maar ook binnen de soorten zijn er verschillen in uiterlijk tussen de rassen. Een Fries melkschaap heeft een andere lichaamsbouw en een andere vacht dan een Texelaar schaap. En zelfs binnen een ras zijn er duidelijke verschillen De ene hen legt elke dag een ei, terwijl een andere hen van hetzelfde ras maar eenmaal in de twee dagen een ei legt. Waardoor worden die verschillen tussen de soorten, tussen de rassen en zelfs tussen dieren van hetzelfde ras nu veroorzaakt? Die verschillen worden voor een deel veroorzaakt door verschillen die erfelijk zijn: verschillen in erfelijke aanleg. Dat noemen we genetische variatie.
sluit