Actuele inteelt situatie in de Holstein Friesian populatie

In de Holstein Friesian populatie zijn de genen van stieren als Elevation, Chief en Starbuck sterk vertegenwoordigd. Deze stieren waren destijds populair, maar ook hun zonen en hun kleinzonen pasten in het fokdoel en werden relatief veel als fokstier geselecteerd. Uit wetenschappelijke publicaties in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Denemarken komen nu schattingen over de effectieve populatiegrootte van de Holstein Friesian populatie van veertig tot vijftig dieren. Dit komt overeen met een inteelttoename van 1,25% tot 1,00% per generatie. In de Noorse Rode populatie ligt die effectieve populatiegrootte boven de tweehonderd dieren en wordt de inteelttoename op 0,24% per generatie geschat. Vanwaar dit grote verschil?
In Noorwegen hanteert men vanaf de beginjaren van de kunstmatige inseminatie een breed fokdoel met aandacht voor productie én gezondheid én vruchtbaarheidskenmerken. Het brede fokdoel heeft als voordeel dat er veel verschillende vaderdieren als fokstier worden ingezet. De ene stier wordt fokstier omdat hij nakomelingen krijgt die veel melk produceren en een andere omdat zijn dochters erg vruchtbaar zijn.
sluit