Hoe staan de oorspronkelijke Nederlandse rassen er voor?

Sinds de opkomst van de Holstein Friesian na 1980 is de raszuivere Fries Hollandse koe sterk in aantal teruggelopen tot ongeveer 1200 koeien. Het aantal bedrijven met zuivere FH-koeien blijft op dit moment redelijk stabiel.
Ook het aantal raszuivere MRIJ-koeien is gedaald, tot minder dan 8000 stuks. Dit aantal daalt nog steeds.
De populatie raszuivere Blaarkoppen is weliswaar klein, maar hun aantal van ongeveer 600 groeit weer. Er lijkt een toenemende belangstelling te bestaan voor de (sobere) kwaliteiten van de Blaarkop.
Van de Friese Roodbonte zijn er nog bijna 200 koeien, maar ze dreigen hun oorspronkelijke doel als melkkoe wel kwijt te raken.
De Lakenvelder wordt de laatste jaren meer door hobbyfokkers gehouden. Hun aantal is de afgelopen periode weer gestegen tot boven de 1000 stuks en stijgt nog steeds.
De Brandrode is populair in de natuurgebieden. Het aantal is de afgelopen jaren flink gestegen tot ongeveer 500 stuks.
De Witrik blijft stabiel met 250 stuks.
sluit